Uw winkelmandje

Uw winkelmandje is leeg

Resultaten Pilot - Leerlingen

Uit de enquête onder 594 leerlingen blijkt dat 't Zakkie een positieve invloed heeft op het beperken van de schermtijd en het verminderen van afleiding door mobiele telefoons. De belangrijkste bevindingen uit de enquête zijn als volgt:

- Er is een aanzienlijke daling van de schermtijd, met een gemiddelde afname van ongeveer 50%. Dit geeft aan dat 't Zakkie effectief is in het verminderen van het gebruik van mobiele telefoons tijdens de les.

- Leerlingen geven aan dat ze vaak afgeleid raken door hun telefoon, wat negatieve gevolgen kan hebben voor hun concentratie en leerprestaties. 't Zakkie biedt een oplossing om deze afleiding te verminderen.

- Hoewel leerlingen over het algemeen tegen een telefoonverbod zijn, tonen de enquêteresultaten aan dat ze positief staan tegenover 't Zakkie als alternatieve oplossing. Dit suggereert dat leerlingen openstaan voor het gebruik van 't Zakkie als een middel om hun telefoongebruik in de klas te verminderen.

- Een duidelijk beleid rondom het gebruik van 't Zakkie draagt bij aan het verminderen van conflicten tussen docenten en leerlingen. Het zorgt voor helderheid en structuur, waardoor verwachtingen duidelijk zijn en mogelijke conflicten worden voorkomen.

ZAKKIE - Signaal blokkerend zakje
ZAKKIE - Signaal blokkerend zakje
ZAKKIE - Signaal blokkerend zakje
ZAKKIE - Signaal blokkerend zakje
ZAKKIE - Signaal blokkerend zakje
ZAKKIE - Signaal blokkerend zakje
ZAKKIE - Signaal blokkerend zakje
ZAKKIE - Signaal blokkerend zakje
ZAKKIE - Signaal blokkerend zakje
ZAKKIE - Signaal blokkerend zakje
ZAKKIE - Signaal blokkerend zakje
ZAKKIE - Signaal blokkerend zakje
ZAKKIE - Signaal blokkerend zakje
ZAKKIE - Signaal blokkerend zakje
ZAKKIE - Signaal blokkerend zakje
ZAKKIE - Signaal blokkerend zakje
ZAKKIE - Signaal blokkerend zakje
ZAKKIE - Signaal blokkerend zakje

Benieuwd hoe de docenten 't Zakkie ervaren?